Cool Smile Clinic

Chatbot for Appointment

ระบบแชทบอทบน LINE OA สำหรับให้ข้อมูลด้านบริการ รวมถึงนัดหมายเข้ารับบริการทันตกรรม และช่วยแอดมิน จัดเก็บข้อมูล มาพร้อมระบบหลังบ้านที่ให้แอดมินคอนเฟิร์มนัดหมาย และออกบัตรรับนัดเมื่อมีการยืนยันจากทางแอดมิน

Features

ระบบสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูล

ระบบสมาชิกสำหรับลูกค้า ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้บนฐานข้อมูล เพื่อง่ายต่อแอดมินในการติดต่อกลับ และง่ายต่อลูกค้าโดยไม่ต้องให้ข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการนัดหมาย

ให้ข้อมูลบริการต่างๆ ผ่าน LINE OA

แชทบอทช่วยให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ

ช่วยเก็บข้อมูลรับนัด และส่งให้แอดมินยืนยัน

เมื่อลูกค้ากดทำการจอง แชทบอทจะถามคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ เช่น บริการที่ต้องการเข้ารับ วันที่ต้องการจอง และสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อส่งให้แอดมินยืนยันต่อไป

ระบบ AiClinic จัดการนัดหมาย

เมื่อมีการจองจะมีข้อมูลวิ่งเข้าไปยังระบบ AiClinic โดยแอดมินสามารถทำกับยืนยัดนัดหมาย เพื่อออกบัตรนัดพร้อม QR ให้แก่ลูกค้า

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน LINE OA

ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมาชิกผ่าน Liff Application ในครั้งแรกก่อนการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ

Personalize Rich Menu

ผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้ารับบริการจะเห็น Rich Menu ที่แตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป โดยจะสามารถกดจอง และดูรายการจองผ่าน Rich Menu ได้

ระบบนัดหมายเข้ารับบริการ

ระบบนัดหมายบริการผ่าน Chat form ให้แชทบอทช่วยรับนัด และส่งข้อมูลให้แอดมินยืนยันอีกครั้ง

Broadcast Campaign

ใช้ระบบทำการบอร์ดแคสไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการออโต้แท็ก