NT Solution

Consult Chatbot for SME

แชทบอทช่วยแอดมินในการบริการ ตอบคำถาม และช่วยเก็บข้อมูลและส่งต่อไปยังแอดมินที่รับผิดชอบ

Features

แชทบอทช่วยตอบคำถาม

แชทบอทช่วยตอบคำถามและให้ข้อมูลบริการเบื้องต้น

เก็บข้อมูลคำขอปรึกษาผ่านแชทฟอร์ม

แชทฟอร์มเก็บข้อมูล สำหรับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจอัตโนมัติ

ส่งแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ และเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ

LINE Notify แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล

แจ้งเตือนเมื่อมีการส่งขอความขอปรึกษา ไปยังแอดมินผู้รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่

เข้าถึงข้อมูลบริการผ่านเมนูบริการ

หน้าแรกของ LINE OA NT Solution โดยจะแสดงข้อความต้อนรับ
พร้อมกับช่องทางการติดต่อ และ Rich Menu นำทางไปยังส่วนต่างๆ

เข้าถึงข้อมูลบริการผ่านเมนูบริการ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลบริการได้ โดยจะแสดงในรูปแบบของการ์ดเลื่อน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

แบบฟอร์มติดต่อผู้เชี่ยวชาญบน LINE Liff Application

แบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่บน Liff application ช่วยเก็บข้อมูล ส่งต่อข้อมูล รวมถึงเมื่อผู้ใช้งานกรอกเสร็ด จะมีการแจ้งเตื่อนไปยังผู้เชียวชาญ เพื่อเข้ามาให้คำตอบ

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อ สิ้นสุดการบริการ

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อสินสุดการบริการในแต่ละครั้ง